Spletna stran tigers.si uporablja piškotke. Kot uporabnik te spletne strani se strinjate z našo rabo piškotkov v skladu s pogoji tega pravilnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno sestavljene iz niza črk in številk, ki obiskano spletno stran shranijo v napravo (računalnik, mobilni telefon, tablico itd.) z namenom prepoznavanja teh naprav. Shranjevanje piškotkov je možno nadzirati z brskalnikom. Piškotki so lahko trajni/shranjeni ali začasni/sejni. Trajni piškotki se shranijo v spletnem brskalniku in ostanejo veljavni do nastavljenega datuma izteka, razen če jih uporabnik izbriše pred tem datumom. Začasni piškotki pa potečejo ob koncu seje uporabnika, ko se zapre spletni brskalnik. Piškotki običajno ne vsebujejo nobenih informacij, s katerimi bi lahko identificirali uporabnika. Vaše osebne informacije so lahko povezane z informacijami, shranjenimi in pridobljenimi s piškotki.

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in prednostmi posameznega spletnega uporabnika. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje podatkov o stanju naše spletne strani. Prav tako pomagajo pri izvajanju naše spletne storitve ter pri zbiranju statistike, s katero lahko spremljamo, kakšen je obisk naše spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko ocenimo učinkovitost zasnove naše spletne strani.

Katere piškotke uporablja naša stran?

Ime piškotkaNamen uporabeČas trajanjaPodjetje
_gaStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Analytics
PHPSESSIDHranjenje vrednosti vaše seje na spremljevalnih spletiščihTrajanje sejeTigers